Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych.
 • Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Zakres merytoryczny:

Wstęp do zarządzania różnorodnością – poszukiwanie klucza do różnych osobowości

 • Diagnoza stylów sensorycznych.
 • Diagnoza stylów poznawczych.
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań.
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych.
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych.
 • Analiza priorytetowych wartości związanych z pracą – wg Sheina.

Badanie własnych kompetencji:

 • Styl zarządzania.
 • Model 3E.
 • Kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji) jako obszary do rozwoju w relacjach.
 • Kompetencje osobiste (samoświadomość, samoregulacja, asertywność, motywacja) jako obszar do rozwoju w obrębie własnej osoby.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Nastawienie prorozwojowe.

Informacja zwrotna

 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować ?
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej? - kiedy przynosi efekt a kiedy jest nieskuteczny (zmiany od najprostszych do najtrudniejszych do wprowadzenia).
 • Przygotowanie do sesji feedbackowej (gromadzenie informacji, wyznaczenie celu rozmowy, zaplanowanie spotkania).
 • Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną – techniki udzielania informacji zwrotnej, aktywne słuchanie, angażowanie drugiej strony w proces.

 Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?

 • Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi.
 • Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary.
 • Radzenie sobie z manipulacją.

Zasady przyjmowania informacji zwrotnej

 • Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia.  
 • Refleksja.
 • Jak wykorzystać informację zwrotną? – formułowanie indywidualnych kierunków rozwoju - plan zmiany, prośba o wsparcie w jego wdrażaniu.
 • Praca z formularzem planowania realizacji  - postanowienie, ramy czasowe, narzędzia do realizacji, technika pracy z celem.

Informacja zwrotna jako element coachingu

 • Istota i zasady  coachingu
 • Modele coachingu.
 • Zarządzanie poprzez coaching.
 • Sytuacje  wymagające zastosowania coachingu:
  • coaching w sytuacjach trudnych, niestandardowych,  konfliktowych,
  • coaching w sytuacji podejmowania nowych zadań wymagających uruchomienia zasobów,
  • coaching w sytuacji wypalenia zawodowego i demotywacji.

Techniki stosowane w coachingu – ćwiczenia (technika GROW, analiza pola sił, analiza SWOT)

Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku i coacha

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Relacje z innymi/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Zarządzanie konfliktem/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie interesariuszami/ Docenianie różnorodności/ Wzbudzanie zaufania/ Współpraca/ Asertywność / Zarządzanie emocjami 

Metodologia: zadania zespołowe, kwestionariusze, ćwiczenia  w małych grupach, analiza strategiczna SWOT, dyskusja, burza mózgów, kwestionariusze, mini-wykłady, techniki antystresowe, videotrening, analizy przypadków, gry symulacyjne bazujące  m.in. na koncepcji  Inteligencji Emocjonalnej (IE).

Skontaktuj się z nami