Ewolucja roli HR w organizacji. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcielibyśmy być? - Trendy HR

Ewolucja roli HR w organizacji. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcielibyśmy być? - Trendy HR

Na tegorocznym HR Summit reprezentująca Ready To Jump Agnieszka Piątkowska uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym ewolucji działu HR. Wyzwań stojących przed tą funkcją jest tak wiele, że nie udało się ich wszystkich zaprezentować podczas dyskusji. Dlatego też w Państwa ręce oddajemy prezentację zawierającą informacje dotyczącą ewolucji HR zarówno w perspektywie lokalnej jak i globalnej.

AGENDA:

  • Od operacji do funkcji biznes partnera - Jak ewoluuje funkcja HR w organizacjach?
  • Sukces organizacji a cele strategiczne HR.
  • Główne trendy w HR – „o czym się mówi”?
  • Główne zmiany ekonomiczne mające wpływ na organizacje i rynek pracy.
  • Strategie HR odpowiadające na główne wyzwania biznesowe.
  • Największe wyzwania dla  funkcji HR.
  • Oczekiwania zarządów względem HR.
  • Priorytety Menedżerów HR.
  • Kompetencje, które warto rozwijać w obszarze HR.
  • Badanie efektywności działań HR.

Prezentacja do pobrania: Ewolucja roli HR w organizacji. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcielibyśmy być? R2J_2016

Agnieszka Piątkowska
Partner w Ready to Jump
Partner w Big Fish Poland

https://pl.linkedin.com/in/agnieszkapiatkowska