Efektywność osobista

Efektywność osobista

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia (w godzinach 9:00 - 12:00): Sesja nr I 26.06, sesja nr II 09.07, sesja nr III 16.07, sesja nr IV 23.07, sesja nr V 30.07, sesja nr VI 07.08, sesja nr VII 14.08, sesja nr VIII 21.08, kolejna edycja Sesja nr I 20.10, sesja nr II 27.10, sesja nr III 05.11, sesja nr IV 20.11, sesja nr V 26.11, sesja nr VI 03.12, sesja nr VII 10.12, sesja nr VIII 17.12.

 

Cele:

 • Poznanie metod  optymalizacji pracy poprzez skuteczne wykorzystanie  czasu i energii.
 • Poznanie koncepcji efektywności osobistej S. Coveya, w tym zasad i narzędzi skutecznej komunikacji i zarządzania energią.
 • Poprawa zarządzania celami i priorytetami.
 • Poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z „pożeraczami” czasu i czynnikami zakłócającymi, przerywającymi pracę.
 • Poznanie innych czynników warunkujących skuteczność w pracy zawodowej – sposób komunikacji, zarządzania emocjami, postawy i nastawienie itp.

 

SESJA I – WPROWADZAJĄCA:

 1. Jak stres i funkcjonowanie w sytuacjach przymusu i ograniczeń wpływa na naszą efektywność?
 2. Koncepcja skuteczności osobistej wg Coveya – 7 nawyków:
 • pro aktywność
 • wizja celu
 • priorytetyzacja
 • postawa ++,
 • zrozumienie
 • synergia
 • dążenie do równowagi wewnętrznej – ostrzenie piły

SESJA II – JAK BYĆ PROAKTYWNYM W SYTUACJI ISTOTNYCH OGRANICZEŃ?

 • Czy ograniczenia wykluczają wychodzenie z inicjatywą?
 • Ograniczenia a elastyczność
 • Co robić, jeśli moje propozycje nie znajdują odzewu?
 • Jak postępować w nadmiernie zachowawczym środowisku?
 • Jak lęk wpływa na proaktywność?

SESJA III – STAWIANIE CELÓW I PRIORYTETYZACJA

 1. Planowanie jako warunek sukcesu
 • Czy w planowaniu kieruję się priorytetami?
 • Macierz Eisenhowera i co z niej wynika?
 • Czy jestem uzależniony od spraw pilnych?
 • Czy moje cele są moim motorem?
 • Problem braku motywacji – czyli co naprawdę mnie angażuje?
 • Co dzieje się z moja energią? - czyli energia działania vs. energia oporu
 • Czy potrafię kierować motywacją osobistą – pozytywnie programować moje działania
 • Ćwiczenie wytyczania i definiowania celów metodą  SMARTEST
 • Jak styl mojej pracy wpływa na realizację celów? – test  stylów pracy i jego analiza

SESJA IV - ZARZĄDZANIE CZASEM I ENERGIĄ

 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem

- Diagnoza stylu życia – balansu miedzy życiem prywatnym a zawodowym

- Określenie swoich zasobów  – fundamentu moich możliwości

- Sieć własnych uwikłań czasowych (samoocena – złodzieje mojego czasu)

- Typy osobowości a wyzwania w zarządzaniu czasem - autodiagnoza

 • Rozpoznanie i uwzględnianie naturalnych rytmów bioenergetycznych w planowaniu działań – tworzenie mapy własnej wydajności

SESJA V - KSZTAŁTOWANIE POSTAWY JA OK – TY OK (++)

 • Postawa ++ i konsekwencje jej alternatyw
 • Rola asertywności w relacjach  zawodowych
 • Rozpoznawanie i respektowanie granic własnych oraz granic innych ludzi - Ćwiczenie odmawiania – symulacje sytuacji wymagających odmowy, kontraktowania oraz ustalenia granic
 • Ćwiczenie umiejętności asertywnych

- Obrona własnych praw

- Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi

- Wyrażanie własnego zdania i opinii

- Reagowanie na opór w zespole

 • Wypracowywanie asertywnych wzorców zachowań  - analiza różnych sytuacji w miejscu pracy wymagających asertywnego zachowania

SESJA VI – ZROZUMIENIE I POROZUMIENIE

 • Asertywna współpraca

- Tworzenie atmosfery współpracy i wzajemnego wspierania się

- Otwarta i bezpośrednia komunikacja w zespole

- Komunikacja  pionowa i pozioma

- Komunikacja jedno- i dwustronna

- Umiejętność słuchania i dostrajania się do odbiorcy

- Blokady komunikacyjne w grupie i ich przyczyny

 • Rozwiązywanie konfliktów

- Na czym polega postawa wygrana- wygrana?

- Techniki udzielania konstruktywnego feedbacku ZEEP, SPiNKA, UF, FUKO

- Czy kompromis to przegrana?

- Twórcze negocjacje jako droga dochodzenia do sukcesu

 

SESJA VII – WYZWALANIE SYNERGII W ZESPOLE

 • Uruchamianie grupowego myślenia twórczego poprzez wzajemną inspirację

- Techniki twórczego myślenia

- Myślenie twórcze w organizacji

- Wyzwalacze efektu synergii

- Rola dyskusji i poszerzanie perspektywy

 • Ja w zmianie – modele zmian, typowe zachowania, co ułatwia przejście przez trudną zmianę?

- Tworzenie środowiska kreatywnego w sytuacji zmiany

- Co zabija kreatywność w zespole i jak temu przeciwdziałać?

 

SESJA VIII -  OSIĄGANIE RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ I KONTROLA STRESU

 • Żyć albo nie żyć pod presją – rachunek sumienia mojego stylu pracy
 • Diagnoza obszarów stresogennych - test
 • Techniki antystresowe, czyli jak szybko złapać dystans i utrzymać zimną krew

- Techniki oddechowe

- Techniki mindfullness

- Trening autogenny z wizualizacją

 

Szkolenie w formie on-line, podzielone 8 sesji po 3 godziny.

Najbliższy termin szkolenia on-line: (w godzinach 9:00 - 12:00): Sesja nr I 26.06, sesja nr II 09.07, sesja nr III 16.07, sesja nr IV 23.07, sesja nr V 30.07, sesja nr VI 07.08, sesja nr VII 14.08, sesja nr VIII 21.08, kolejna edycja Sesja nr I 20.10, sesja nr II 27.10, sesja nr III 05.11, sesja nr IV 20.11, sesja nr V 26.11, sesja nr VI 03.12, sesja nr VII 10.12, sesja nr VIII 17.12.

Koszt całości szkolenia: 2600 zł netto

Koszt jednej części szkolenia on-line: 400 zł netto

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metody prowadzenia zajęć: zajęcia  prowadzone w formule zdalnej  w formie aktywnego uczestnictwa w, tj. symulacji, odgrywanie ról, ćwiczeń indywidualnych, kwestionariuszy, analizy przypadków oraz  dyskusji w małych grupach. Elementy negocjacji.

 

Autorstwo i prowadzenie: Wisława Grabarczyk-Kostka

Skontaktuj się z nami