Efektywne zespoły - Program Winning Teams

Efektywne zespoły - Program Winning Teams

Program jest dedykowany zespołom zarówno stacjonarnym jak i rozproszonym geograficzne.

Etapy programu

1. Diagnoza obecnej sytuacji:

  • rozmowa z klientem (sytuacja obecna vs. sytuacja pożądana)
  • wywiady/ankiety
  • przegląd kompetencji zespołu
  • diagnoza psychometryczna (testy Extended Disc, SHL, Belbina)

2. Informacja zwrotna:

  • Feedbacki po diagnozie
  • Raport - rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny (grupowy + indywidualny)

3. Działania rozwojowe. Przykładowy cykl warsztatów/szkoleń i działań wdrożeniowych:

4. Follow up w formie coachingów zespołów

  • Dodatkowe sesje coachingowe praca na rzeczywistych sytuacjach, z którymi muszą się mierzyć.