Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Formularz kontaktowy

Cel:

 • Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Ambasadorów Feedbacku.
 • Przygotowanie osób, które następnie będą odpowiedzialne za przeszkolenie z feedbacku pracowników organizacji.
 • Przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie projektowania atrakcyjnych szkoleń na przykładzie szkolenia z feedbacku.
 • Wyrównanie wiedzy teoretycznej przyszłych ambasadorów na temat feedbacku.
 • Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych.
 • Doskonalenie warsztatu trenerskiego w praktyce.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z grupą w sytuacji oporu i obaw.
 • Pomoc w identyfikacji ćwiczeń/aktywności, które mogą pomóc w budowaniu kultury otwartego feedbacku w organizacji .
 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych , motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.

Główne założenie programu:

Wdrożenie kultury przekazywania skutecznej informacji zwrotnej w organizacji za pomocą Ambasadorów Feedbacku – przeszkolonych trenerów wewnętrznych. Program podzielony jest na III sesje (5 dni).

Sesja nr I (1 dzień):

Zakres merytoryczny:

Warsztat pracy trenera – projektowanie efektywnych, atrakcyjnych szkoleń, praca z grupą oraz dobór metodologii zakończony zadaniem domowym polegającym na stworzeniu ćwiczenia (np. scenka, case study) na realizację warsztatu z feedbacku.

Sesja integracyjna

 • Znaczenie integracji grupy dla efektywności szkolenia.
 • Prezentacja kilku sposobów integracji grupy szkoleniowej.

Sylwetka trener (Cechy dobrego trenera)

 • Jak budować autorytet w grupie?
 • Sztuka autoprezentacji – jak wywierać wpływ poprzez autokreację i ciekawą argumentację?
 • Jak skupiać uwagę uczestników

Zasady skutecznej komunikacji

 • Co mówi nasze ciało?
 • Docieranie do odbiorcy poprzez wszystkie kanały sensoryczne.
 • Komunikatywność.
 • Aktywne słuchanie.

Przebieg sesji szkoleniowej

 • Tworzenie sprzyjającej atmosfery.
 • Struktura sesji (cel, dobór zadań, proporcje wykładu do ćwiczeń, dyskusja i pytania).
 • Dynamika i tempo zajęć.
 • Zasady prezentacji materiału.
 • Wnioski i podsumowanie zajęć.
 • Wykorzystanie materiałów szkoleniowych.

Techniki aktywnego uczestnictwa

 • Konstruktywna dyskusja.
 • Burza mózgów – technika twórczego rozwiązywania problemów.
 • Testy i kwestionariusze.
 • Symulacje i gry.
 • Case study.

 

II sesja (2 dni):  Szkolenie z wiedzy o feedbacku, superwizja zadań przygotowanych przez uczestników

Informacja zwrotna

 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować?
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej? - kiedy przynosi efekt a kiedy jest  nieskuteczna ( zmiany od najprostszych  do najtrudniejszych do wprowadzenia).

Udzielanie informacji zwrotnej podwładnym i kolegom – podobieństwa i różnice

Przygotowanie do  sesji feedbackowej

 • Gromadzenie informacji - umiejętność oddzielenia faktów od opinii.
 • Wyznaczenie celu rozmowy  oraz celu zmiany (  cel SMART do realizacji).
 • Zaplanowanie  spotkania.

Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną?

 • Techniki udzielania informacji zwrotnej.
 • Budowanie kontaktu poprzez aktywne słuchanie.
 • Angażowanie odbiorcy feedbacku  w proces poprzez pytania i zadania ( zestaw narzędzi feedback ambasadora).

Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?

 • Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi.
 • Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary.
 • Radzenie sobie z manipulacją.

Zasady przyjmowania informacji zwrotnej

 • Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia.

Superwizja zadań przygotowanych przez uczestników – analiza i ćwiczenie, korekta

 

III sesja (2 dni):  Prowadzenie efektywnego szkolenia na bazie wypracowanej przez uczestników metodologii     

Diagnoza własnych kompetencji w roli ambasadora feedbacku:

 • Kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji) jako obszary  rozwoju w relacjach.
 • Kompetencje osobiste.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Nastawienie pro-rozwojowe.

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego.

 • Style poznawcze wg modelu FRIS.
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań.
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych „Ja OK, Ty OK”.
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA oraz 16 motywatorów Reissa.

Trudna grupa/trudni uczestnicy

 • Opór w grupie – jego przyczyny.
 •  Motywowanie grupy do aktywnego uczestnictwa.
 • Konstruktywne wykorzystanie energii oporu.
 • Zachowanie w sytuacji konfrontacji i rywalizacji.
 • Reagowanie na  manipulacje.
 • Pasywność uczestników i przerzucanie odpowiedzialności.

Metodologia:

Praktyczne ćwiczenia prowadzenia warsztatu z wykorzystaniem metodologii stworzone przez uczestników, videotrening , próbki pracy z oporem i trudnym  klientem ( trudną grupą), konsultacja dotycząca konstrukcji własnych narzędzi pracy.

Skontaktuj się z nami