Development Center

Development Center

Development Center (centrum rozwoju) polega na diagnozie potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów.

Metodę stosujemy w przypadku, gdy chcemy rozwijać pracowników objętych programem.

Nasza usługa DC obejmuje:

 • definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
 • projektowanie sesji DC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
 • przeprowadzenie DC
 • analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
 • opracowanie raportów dla klienta i uczestników
 • udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom DC
 • podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji

Jakie ten projekt ma znaczenie dla organizacji?

Development Center:

 • może posłużyć do wyłonienia pracowników z najwyższym potencjałem
 • jest doskonałym narzędziem poprzedzającym planowanie indywidualnego rozwoju pracowników (zanim zaczniesz rozwijać musisz wiedzieć co rozwijać i z jakim natężeniem)
 • jest kompleksowym narzędziem wspierającym budowanie ścieżek karier oraz planowania sukcesji
 • pozwala na głębsze rozeznanie w obecnym poziomie kompetencji prezentowanym przez pracowników
 • pracownicy otrzymują szczegółową informację zwrotną o swoim poziomie kompetencji oraz poziomie oczekiwanym przez organizację (indywidualne informacje zwrotne )
 • wspiera budowanie silnej marki pracodawcy dbającego o rozwój pracowników
 • motywuje pracowników do rozwoju

Zasady współpracy na projekcie DC

 •  transparentność i uczciwość – jasno komunikujemy uczestnikom procesu DC jaka jest jego rola i wpływ na ich dalszy rozwój w organizacji
 •  bezstronność –oceny dokonujemy wyłącznie na podstawie zdefiniowanych kryteriów kompetencyjnych
 •  dbanie o pozytywną atmosferę – dbamy o uczestników DC, budujemy przyjazną atmosferę sprzyjającą ujawnianiu się badanego potencjału kompetencyjnego
 •  najlepsze praktyki – nasi asesorzy to doświadczeni profesjonaliści posiadający gruntowną wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typy procesów. Działamy w oparciu o standardy E&Y