Asertywność w relacjach zawodowych

Asertywność w relacjach zawodowych

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Rozwój asertywnej komunikacji jako podstawy konstruktywnej współpracy opartej na wzajemnym szacunku.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez pracę z przekonaniami.
 • Ukazanie różnić między asertywnością, agresją a uległością.
 • Rozwinięcie umiejętności odważnego wyrażania odmiennych opinii.
 • Zbudowanie umiejętności powiedzenia NIE w asertywny sposób oraz z troską o utrzymanie dobrej relacji.
 • Doskonalenie umiejętności precyzowania i pogłębiania oczekiwań szefa względem sposobu realizacji zadań.

Zakres merytoryczny:

 • Czym jest a czym nie jest asertywność? – fakty i mity.
 • Podstawowe prawa asertywne – busola postępowania.
 • Agresja, uległość, asertywność i manipulacja.
 • Asertywna komunikacja jako podstawa konstruktywnej współpracy opartej na wzajemnym szacunku.
 • Asertywnie wyrażanie własnych potrzeb i uczuć.
 • Zamiana oceny na opinię.
 • Przekonania asertywne i nieasertywne oraz ich wpływ na samoocenę.
 • Zrozumienie istoty granic psychologicznych i umiejętność ich ustanawiania.
 • Umiejętność domagania się i odmawiania.
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Obrona przed atakiem słownym i manipulacją.
 • Odwaga wyrażania i przyjmowania wyrazów uznania.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Asertywność/ Orientacja na wynik/ Orientacja na klienta/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Negocjacje/ Zarządzanie interesariuszami/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Wywieranie wpływu/ Relacje z innymi/

Metodologia: mini wykłady, dyskusje w grupach, ćwiczenia w parach i w grupach, ćwiczenia indywidualne, action learning,  case study, praca z metaforą, praktyka uważności, indywidualne prace na forum grupy

Skontaktuj się z nami