7 nawyków skutecznego działania w Safety – zarządzanie czasem i emocjami

7 nawyków skutecznego działania w Safety – zarządzanie czasem i emocjami

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin 2 dniowego szkolenia on-line: (w godzinach 9:00 - 17:00): 15.07 i 24.07

Zakres merytoryczny:

 • Wprowadzenie - koncepcja  Coveya .
 • 7 nawyków skutecznego działania: pro aktywność, wizja celu, priorytetyzacja, postawa ++, zrozumienie, synergia, samodoskonalenie – dążenie do równowagi.
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem.
 • Czas obiektywny a subiektywne postrzeganie czasu.
 • Osobista organizacja czasu.
 • Krzywa Refa – definiowanie własnych rytmów energetycznych.
 • Diagnoza stylu życia – balansu miedzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Określenie swoich zasobów   i możliwości – fundamentu własnej skuteczności.
 • Najczęstsze problemy – pożeracze czasu. Co dezorganizuje nasze działania?
 • Sieć własnych uwikłań czasowych ( kwestionariusz: Złodzieje mojego czasu).
 • Planowanie jako warunek sukcesu.
 • Wytyczanie i definiowanie celów – metoda SMART.
 • Cele krótko – i długoterminowe.
 • Cele operacyjne i strategiczne.
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie – przydatne techniki.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Analiza ABC.
 • Zasada Pareto.
 • Prawo Parkinsona.
 • Delegowanie i podejmowanie decyzji.
 • Radzenie sobie ze stresem: rozpoznanie czynników powodujących stres w pracy.
 • Diagnoza aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego.
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres, 
 • Odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres.
 • Pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak go wykorzystać?
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • Automotywacja, czyli jak pielęgnować własny entuzjazm.
 • Kształtowanie własnego kierunku rozwoju zgodnego z predyspozycjami i wartościami.
 • Pozytywna postawa życiowa i ciekawość poznawcza.
 • Kierowanie motywacją osobistą – pozytywne programowanie.

Szkolenie w formie on-line.

Najbliższy termin 2 dniowego szkolenia on-line: (w godzinach 9:00 - 17:00): 15.07 i 24.07

Koszt całości szkolenia: 2600 zł netto

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metody prowadzenia zajęć: zajęcia  prowadzone w formule zdalnej  w formie aktywnego uczestnictwa w, tj. symulacji, odgrywanie ról, ćwiczeń indywidualnych, kwestionariuszy, analizy przypadków oraz  dyskusji w małych grupach. Elementy negocjacji.

Skontaktuj się z nami