Radzenie sobie ze stresem pracy

Radzenie sobie ze stresem pracy

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej 04-05.10.2018 r. Więcej informacji poniżej.

Cel:

 • Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy.
 • Rozwijanie postaw i nabycie umiejętności stosowania  technik redukujących napięcie.

Zakres merytoryczny:

Ja i stres: Co mnie stresuje w pracy?

 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres.
 • Odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres.
 • Czy jestem odporny na stres? – co mnie regeneruje? Gdzie szukam wsparcia w sytuacjach trudnych?
 • Pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak konstruktywnie wykorzystać energię stresu?
 • Czy znam swój organizm i czy dbam o niego?
 • Zasady optymalnego funkcjonowania organizmu – na poziomie ciała, emocji, umysłu.

Rytmy bioenergetyczne i kontrola stresu

 • Praca a stres – diagnoza najbardziej stresujących obszarów w pracy zawodowej – test „Stresariusz”.
 • Zasady dysponowania energią w zgodzie z rytmem bioenergetycznym.
 • Budowanie wiary w siebie.
 • Asertywna komunikacja w sytuacjach trudnych.

Techniki antystresowe

 • Techniki oddechowe.
 • Trening  autogenny z wizualizacją.
 • Trening  Jacobsona.

Przewidywane efekty szkolenia:

 • Wzrost kompetencji w zakresie zarządzania stresem i emocjami.
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na swój temat w zakresie zarządzania emocjami  i uzyskanie wskazówek do dalszego doskonalenia się.
 • Zwiększenie samoświadomości w aspekcie kompetencji emocjonalnych niezbędnych do optymalnego funkcjonowania zawodowego.

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: 04-05.10.2018 r.

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl  

Doskonalone kompetencje:

Rozwój własny/ Work/Life Balance/Zarządzanie emocjami/ Redukcja stresu/ Organizacja pracy/ Work/Life Balance/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami

Skontaktuj się z nami