Od przyjaciela do lidera - rozwój kompetencji menedżerskich

Od przyjaciela do lidera - rozwój kompetencji menedżerskich

Linda A. Hill – Profesor uniwersytetu Harvarda podkreśla, że bez odpowiedniego szkolenia, młodzi menedżerowie często nabierają negatywnych nawyków przywódczych, co podkopuje ich efektywność w dalszych etapach kariery.

Zawód – lider

Podstawowe pytania rekrutacyjne dla menedżerów / liderów dotyczą budowania zespołu, poziomu fluktuacji,  relacji w zespole, rozwoju członków zespołu, rozwiązywania konfliktów oraz utrzymywania wysokiego zaangażowania w zespole. Na liderze spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa. Szef zespołu jest rozliczany z jakości pracy swoich podwładnych.

Jak stać się liderem?

W wielu przypadkach lider to osoba awansowana spośród zespołu lub zatrudniona poprzez rekrutację zewnętrzną. Jednym słowem – albo awansujemy członka zespołu na lidera lub pozyskujemy osobę doświadczoną. Zdarzają się również przypadki, w których firmy rekrutują doświadczonego specjalistę z tzw. potencjałem i oferują tej osobie stanowisko menedżerskie, choć kandydat nie zarządzał wcześniej zespołem. Takie przypadki są dość rzadkie.

Pułapki awansu

W dobrze zarządzanych organizacjach, posiadających sprawny system rozwoju talentów oraz programy sukcesji, awans na stanowisko liderskie jest poprzedzony gruntownymi szkoleniami. W wielu firmach niestety wsparcie przyszłych liderów jest niewystarczające. Zdarza się, że przyszły lider jest „zostawiony samemu sobie”, uważa się, że skoro ma potencjał to w nowej roli powinien się odnaleźć. Nic bardziej mylnego. Osoba, która jest awansowana spośród zespołu musi liczyć się z wieloma sytuacjami, z którymi mogła wcześniej nie mieć do czynienia np. opór w zespole, konflikt (jawny lub niewypowiedziany), próby manipulacji ze strony byłych kolegów, agresywne postawy członków zespołu oraz wiele innych będących reakcją na zmianę. Podobne sytuacje mogą dotyczyć osób z wcześniejszym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, ale w tym przypadku jest szansa, że Ci liderzy poradzą sobie z początkowym oporem. Pamiętajmy, że to zespół uznaje lub nie uznaje lidera. Tłumaczy to wiele sytuacji, w których menedżer zmieniający pracę, który wcześniej doskonale przewodził swojemu zespołowi, zupełnie nie sprawdza w roli lidera się w nowej organizacji.

Bycie liderem wymaga wielu kompetencji *– nie wystarczy dobre wykonywanie codziennych obowiązków i realizowanie celów. W zależności od tego jakimi zespołami zarządzamy, umiejętności liderskie oraz ich poziom zaawansowania mogą być różne. Wg badań Instytutu Gallupa jeden na dziewięciu menedżerów to lider posiadający wrodzone umiejętności w tym kierunku. Tacy liderzy, przy odpowiednim wsparciu merytorycznym, osiągają poziom mistrzowski w przywództwie. Dobra wiadomość jest taka, że wielu umiejętności można się nauczyć.

Szkolenia stanowią kluczowy element wspierający sukces nowego lidera

Linda A. Hill – Profesor uniwersytetu Harvarda podkreśla, że bez odpowiedniego szkolenia, młodzi menedżerowie często nabierają negatywnych nawyków przywódczych, co podkopuje ich efektywność w dalszych etapach kariery.

Chartered Management  Institute  wskazuje, że pierwszy rok na stanowisku jest kluczowy i szkolenia powinny odbywać się najpóźniej w tym czasie ponieważ w ciągu pierwszego roku młody menedżer wyrabia sobie nawyki, które mogą zadecydować o jego sukcesie lub porażce w przyszłości.

Szkolenie First Time Manager odpowiedzią na osiągnięcie mistrzostwa w byciu liderem

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu 28-29.05 w Warszawie „Od przyjaciela do Lidera - „First time manager" http://www.readytojump.pl/od-przyjaciela-do-lidera-%E2%80%9Equick-step-into-leadership-word%E2%80%9D.html , w którym omawiamy i ćwiczymy takie zagadnienia jak:

Sylwetka lidera czyli jak zarządzać innymi?

 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?

Dodatkowo:

 • Komunikacja w zespole – czyli jak skutecznie porozumiewać się w zespole?
 • Jakie czerpać z różnych stylów przywódczych?
 • Jak planować pracę i zarządzać czasem własnym i zespołu?
 • Jak budować atmosferę współpracy i zaangażowania?
 • Jak motywować i wspierać rozwój podwładnych?
 • Jak umiejętnie udzielać informacji zwrotnej?  - trening i superwizja
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole  - jak rozwiązywać konflikty? Jak zarządzać własnymi emocjami?

 

*Przykładowe kompetencje lidera:

Budowanie  efektywnych zespołów Ÿ/ Ustalanie wizji i celu Ÿ/ Współpraca Ÿ/ Wzbudzanie zaufaniaŸ / Odwaga menedżerskaŸ / Podejmowanie decyzji /Ÿ Podejmowanie inicjatywy /Ÿ Przewodzenie zmianom /Ÿ Rozwiązywanie problemów Ÿ Zarządzanie konfliktem /Ÿ Przywództwo /Ÿ Motywowanie innychŸ / Relacje z innymi Ÿ/ Komunikacja Ÿ/ Docenianie różnorodności (diversity appreciation) /Ÿ Orientacja na wynik / ŸPlanowanie i ustalanie priorytetów Ÿ/ Dbałość o zespół/ o podwładnych Ÿ/  Rozwijanie podwładnych Ÿ/ Delegowanie /Ÿ Rozumienie innych /Ÿ Asertywność /Ÿ Zarządzanie emocjami Ÿ/ Wywieranie wpływu /Ÿ Zarządzanie zmianą.

 

Agnieszka Piątkowska
Partner w Ready to Jump
Partner w Big Fish Poland

https://pl.linkedin.com/in/agnieszkapiatkowska