Motywowanie przez podejście coachingowe

Motywowanie przez podejście coachingowe

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników.
  • Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym. wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą.
  • Dostarczenie narzędzi motywowania.
  • Nauczenie kluczowych technik coachingowych pobudzających do samodzielności i przejmowania inicjatywy.
  • Podwyższenie poziomu motywacji i energii do efektywnych działań zawodowych.

Zakres merytoryczny:

Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych.

Czynniki motywacyjne.

Motywowanie poprzez cele.

Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne.

Motywowanie a manipulacja.

Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach

- podejście klasyczne

- koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej

- koncepcja motywacyjnego DNA

Źródła demotywacji w procesie pracy

Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania

- techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie

 Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów

- definicje i style coachingu

- rola, kompetencje i osobowość coacha

- angażowanie pracownika w proces coachingu

- techniki coachingowe

 

Czas trwania: 2 dni

Metodologia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Tagi: szkolenia dla biznesu, szkolenia dla firm, szkolenie analiza transakcyjna, szkolenie team building, szkolenie z komunikacji, szkolenie zarządzanie zespołem, warsztaty budowanie zespołu, szkolenia biznesowe warszawa, szkolenia dla firm warszawa, szkolenia otwarte warszawa, szkolenie analiza transakcyjna.