Executive Coaching/Team Coaching

Executive coaching/Coaching menedżerski

Executive coaching/Coaching menedżerski

Cel: Executive coaching i coaching menedżerski są partnerską relacją mającą na celu rozwój potencjału liderów, wsparcie w osiąganiu ich celów zawodowych i osobistych. Indywidualne cele zsynchronizowane z celami organizacji są kompasem wyznaczającym kierunki pracy w coachingu. Szczegółowe cele zawsze są ustalane indywidualnie w rozmowie z uczestnikiem. Dobrą praktyką jest organizowanie na początku procesu coachingowego spotkania trójstronnego z udziałem przełożonego, który przekaże swoją perspektywę odnośnie potrzeb rozwojowych menedżera.

Czytaj więcej
Team Coaching

Team Coaching

Cel: Wzrost efektywności komunikacji i współpracy w ramach poszczególnych zespołów, wzrost efektywności, zwiększenie innowacyjności, poprawa atmosfery, zwiększenie zaangażowania członków zespołu.

Czytaj więcej